دسته بندی: برای آموزگاران

برای آموزگاران

ناتوانی های یادگیری چیست؟

ناتوانی های یادگیری یا اختلالات یادگیری، اصطلاحات چتری برای طیف گسترده ای از مشکلات یادگیری هستند. ناتوانی یادگیری مشکلی از نظر هوش یا انگیزه نیست

Read More »