آزمونهای روانی 3 (اجرا،نمره گزاری و تفسیر پرکاربردترین آزمونهای روانشناختی)

دوره سوم کارگاه جامع اجرا،نمره گزاری و تفسیر پرکاربردترین آزمونهای روانشناختی .

دوره سوم کارگاه جامع اجرا،نمره گزاری و تفسیر پرکاربردترین آزمونهای روانشناختی .

درباره مدرس

ثبت‌نام نشده
این دوره در حال حاضر بسته است

دوره شامل

  • 117 بخش