ثبت نام دوره chat GPT

توجه

شرکت کننده گرامی، لطفا در وارد کردن اطلاعات خود نهایت دقت و توجه را داشته باشید. صدور مدرک پایان دوره، ارسال مدرک برای شما و دسترسی به ویدیوهای بازپخش دوره براساس اطلاعات وارد شده ی شما در این فرم می باشد.

 

پیش نیاز پر کردن فرم ثبت نام

برای ثبت نام نیاز به آپلود تصویر فیش واریزی دوره است. مبلغ دوره 750 هزار تومان است. برای دانشجویان و فرهنگیان مبلغ 600 هزارتومان میباشد.

هزینه دوره را به شماره کارت 5022291305596916 به نام مجتبی تیمورنیا واریز کنید و بعد برای ثبت نام در دوره فرم را تکمیل نمایید.