در حال پیشرفت
فایل 1 از 0
در حال پیشرفت

لینک کلاس آنلاین

این لینک برای هر جلسه ثابت است

https://croom.ir/b/psy-ucc-sza-ncq

تاریخ برگزاری کلاس:

۲۵ مهر ۱۴۰۱ جلسه ۱۶

۲۸ مهر ۱۴۰۱ جلسه ۱۷

۲ آبان ۱۴۰۱ جلسه ۱۸

۵ آبان ۱۴۰۱ جلسه ۱۹

۹ آبان ۱۴۰۱ جلسه ۲۰

 

در صورت هرگونه مشکل با شماره های زیر تماس بگیرید

خانم روحانی 09384401116

آقای تیمورنیا 09378487718