فرم ارزیابی کارگاه

فناوری‌های نوین در آموزش و پرورش

شرکت کننده گرامی از شما تقاضا داریم تا در ارتقا کیفیت دوره با پر کردن فرم زیر و اظهار نظرتان مارا یاری بفرمایید.

محتوای دوره

1-1. روشن بودن هدف ها، محتوا، سرفصل ها و منابع درسی در شروع دوره(ضروری)
1-2. محتوای سرفصل های ارائه شده در دوره با محتوای دوره هنگام ثبت نام انطباق داشت؟(ضروری)
1-3. برگزاری منظم کلاس درس از حیث رعایت زمان شروع و پایان(ضروری)
1-4. تنظیم مطالب درس و رعایت نظم و پیوستگی در ارائه مطالب و تلاش برای پوشش تمامی مطالب طرح درس(ضروری)

اساتید

2-1. تسلط استاد بر مباحث درسی(ضروری)
2-2. توانایی تدریس، شیوه بیان، قدرت تفهیم و انتقال مطالب درسی(ضروری)
2-3. ارائه موثر درس (کیفیت مطالب ارائه شده در قالب اسلایدها و فایل ها)(ضروری)
2-4. اساتید مدرس دوره با توجه به اساتید معرفی شده هنگام ثبت نام انطباق داشتند؟(ضروری)

پشتیبانی

3-1. کیفیت پشتیبانی کارشناسان و پاسخگویی(ضروری)
3-2. کیفیت محتوای افلاین دوره (فیلم، صوت و...)(ضروری)
3-3. سهولت دسترسی به دوره(ضروری)

ارتباط با اساتید

4-1. علاقه استاد برای شناسایی نیازها، راهنمایی،‌مشاوره و رفع اشکال دانش پذیران(ضروری)
4-2. ایجاد احترام و اعتماد متقابل بین استاد و دانش پذیران(ضروری)
4-3. انتقاد پذیری و احترام به پرسش ها و پیشنهادهای دانش پذیران در کلاس(ضروری)

انتقادات و پیشنهادات