فرم ارزیابی کارگاه

فناوری‌های نوین در آموزش و پرورش

شرکت کننده گرامی از شما تقاضا داریم تا در ارتقا کیفیت دوره با پر کردن فرم زیر و اظهار نظرتان مارا یاری بفرمایید.