ثبت نام دوره مشاور تحصیلی ۲9

توجه

شرکت کننده گرامی، لطفا در وارد کردن اطلاعات خود نهایت دقت و توجه را داشته باشید. صدور مدرک پایان دوره، ارسال مدرک برای شما و دسترسی به ویدیوهای بازپخش دوره براساس اطلاعات وارد شده ی شما در این فرم می باشد.

 

پیش نیاز پر کردن فرم ثبت نام

برای ثبت نام نیاز به آپلود تصویر فیش واریزی دوره است. مبلغ دوره 1 میلیون و 190 هزار تومان است. هزینه دوره را به شماره کارت 5022291305596916 به نام مجتبی تیمورنیا واریز کنید و بعد برای ثبت نام در دوره فرم را تکمیل نمایید.