ثبت نام کارگاه آزمون های هوش

توجه

شرکت کننده گرامی، لطفا در وارد کردن اطلاعات خود نهایت دقت و توجه را داشته باشید. صدور مدرک پایان دوره، ارسال مدرک برای شما و دسترسی به ویدیوهای بازپخش دوره براساس اطلاعات وارد شده ی شما در این فرم می باشد.

 

پیش نیاز پر کردن فرم ثبت نام

برای ثبت نام نیاز به آپلود تصویر فیش واریزی دوره است. مبلغ دوره 2 میلیون تومان است.در صورت تسویه یکجا کل مبلغ و درصورتی که قصد ثبت نام به صورت اقساط (در دو قسط) را دارید، مبلغ ۱ میلیون تومان را به عنوان پیش قسط اول به شماره کارت 5022291305596916 به نام مجتبی تیمورنیا واریز کنید و بعد با عکس فیش واریزی برای ثبت نام در دوره فرم را تکمیل نمایید.