محمد صنعتی؛ انسان فقط اندیشه نیست

محمد صنعتی روانپزشک، نویسنده، منتقد ادبی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران است. او در سال ۱۳۲۴ در شهرستان اصفهان متولد شد.

 وی تحصیلات عالی خود را در سال ۱۳۴۲ در رشته پزشکی، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرده و در سال ۱۳۴۹ فارغ‌التحصیل شد. تحصیلات روانپزشکی و روانکاوی او در بیمارستان‌های دانشگاهی لندن و انستیتوی روانپزشکی لندن بوده و در سال ۱۹۸۳ موفق به اخذ عضویت در کالج سلطنتی روانپزشکان انگلستان (MRCPsych) شد. طی ده سال بعد به دلیل فعالیت برای ارتقاء و گسترش دانش روانپزشکی به مرتبه عضویت ممتاز این کالج (FRCPsych) رسید.

 ایشان هم ‌اکنون به عنوان عضو هیئت علمی و دانشیار گروه روانپزشکی در بیمارستان روزبه و دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به کار است. دکتر صنعتی همچنین رئیس واحد روان‌درمانی در بیمارستان روزبه و نیز مسئول کمیته روان‌درمانی در انجمن روانپزشکان ایران است.

دکتر صنعتی امروزه در جامعه جهانی روانپزشکان و روانکاوان شخصیتی شناخته شده بوده و تنها پزشک ایرانی هستند که از طرف “انجمن بین المللی روانکاوی” (IPA) در سال 2019 جایزه خدمات فوق العاده شایسته به روانکاوی را دریافت کرده اند.

خدمات دکتر صنعتی محدود به اتاق درمان و دانشگاه نبوده، بلکه با خلق آثار مهم در فصل مشترک روانشناسی و ادبیات نیز گام های ارزشمندی برداشته اند. او چندین جلد کتاب با نگاه روانکاوی به ادبیات دارد از جمله:

 «صادق هدایت و هراس از مرگ: بوف کور، تاریخ فرهنگی و اسطوره‌کشی، ساخت‌شکنی روان تحلیلگرانه بوف کور»

تحلیل‌های روان شناختی در هنر و ادبیات و جنب و جوش‌های ایستا»؛

 «تحلیل روانشناختی زمان و نامیرایی در سینمای تارکوفسکی و هنر و ادبیات ذهنیت» ؛

«اسطوره و خرافه» ؛

«چشم نگاه و تصویر»

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها