معرفی آثار استیون هیز

دکتر استیون هِیز روانشناس بالینی آمریکایی و استاد بنیاد نوادا در دپارتمان روانشناسی در دانشگاه نوادا است.
کار وی بر تجزیه و تحلیل رفتاری زبان و شناخت انسان و استفاده از آن برای درک و تسکین اختلالات اضطرابی و سایر اختلالات روان متمرکز است.
الگوی روانشناسی وی (اکت) ACT، یک روش درمانی قدرتمند است.

آثار

2004

A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy

کتاب راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی

2004

A Liberated Mind: How To Pivot Toward What Matters

ذهنی به رهایی رسیده

2005

Get Out of Your Mind and Into Your Life: The New Acceptance and Commitment Therapy

از ذهنت بیرون بیا و زندگی کن

2007

Learning Act: An Acceptance & Commitment Therapy Skills-Training Manual for Therapists

2011

Acceptance and Commitment Therapy: The Process and Practice of Mindful Change

پذیرش و تعهددرمانی

2015

Mastering the Clinical Conversation: Language as Intervention

2018

Process-Based CBT: The Science and Core Clinical Competencies of Cognitive Behavioral Therapy

درمان شناختی – رفتاری فرآیند مدار

2018

Evolution and Contextual Behavioral Science: An Integrated Framework for Understanding, Predicting, and Influencing Human Behavior

2019

Prosocial: Using Evolutionary Science to Build Productive, Equitable, and Collaborative Groups

2020

Beyond the DSM – Toward a Process-Based Alternative for Diagnosis and Mental Health Treatment

2021

Learning Process-Based Therapy: A Skills Training Manual for Targeting the Core Processes of Psychological Change in Clinical Practice

 

 

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها