پرکاربردترین آزمون های شخصیت

Minnesota Multiphasic Personality Inventory
پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا

 • نوع آزمون: خود گزارشی
 • تعداد سوالات: پرسشنامه MMPI-2 شامل ۵۶۷ ماده و MMPI-2-RF دارای 338 ماده است.
 • دامنه سنی: افراد ۱۸ سال به بالا
 • روش اجرا: توسط متخصصان سلامت روان در اختیار فرد قرار می گیرد
 • نمره گذاری: پاسخ درست و غلط
 • زمان لازم برای تکمیل: 35 تا 50 دقیقه
 • کاربرد: شناخت ابعاد و ویژگی های شخصیتی افراد است که برای ازدواج، تحصیل، شغل و شناسایی اختلالات روانی مورد استفاده قرار می گیرد.

NEO Personality Inventory
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو

 • نوع آزمون: خودگزارشی
 • تعداد سوالات: فرم بلند دارای 240 سوال و فرم کوتاه 60 سوال دارد
 • دامنه سنی: 17 سال به بالا
 • روش اجرا: توسط متخصصان سلامت روان در اختیار فرد قرار می گیرد
 • نمره گذاری: مقیاس لیکرتی (کاملاً مخالفم، مخالفم، بی تفاوت، موافقم و کاملاً موافقم )
 • زمان لازم برای تکمیل: فرم بلند: 30 تا 40 دقیقه و فرم کوتاه 15 دقیقه
 • کاربرد: به افراد کمک می‌کند تا ویژگی‌های مهم شخصیتی خود از جمله توانایی‌ها، خصوصیات و ویژگی‌های رفتاری، هیجانی و اجتماعی را شناسایی کنند. این تست می‌تواند ویژگی‌های حرفه‌ای و مدیریتی افراد را بررسی کند. همچنین از آن برای کنترل و ارزیابی کیفی نیروهای شغلی استفاده می‌شود.

Cattell’s 16 Personality Factors
پرسشنامه شخصیتی ۱۶ عاملی کتل

 • نوع آزمون: خود گزارشی
 • تعداد سوالات: 187
 • دامنه سنی: 16 سال و بالاتر
 • روش اجرا: توسط متخصصین در اختیار فرد قرار می گیرد
 • نمره گذاری: انتخاب اجباری از بین 3 گزینه
 • زمان لازم برای تکمیل: 40 دقیقه
 • کاربرد: این تست می تواند در انتخاب رشته و شغل، انتخاب پرسنل، مداخلات درمانی، مشاوره ازدواج و مشاوره تحصیلی مورد استفاده قرار گیرد.

Bender-Gestalt Test
آزمون بندر گشتالت

 • نوع آزمون: قلم-کاغذی
 • تعداد سوالات: شامل 9 کارت می باشد.
 • دامنه سنی: کودکان، نوجوانان و بزرگسالان
 • روش اجرا: این آزمون شامل 9 طرح مختلف است که باید بر روی برگه‌های A4 کشیده شوند.
 • نمره گذاری: در این روش، برای هر اشتباهی که آزمودنی در ترسیم‌ها مرتکب می‌شود، یک نمره منفی داده می‌شود. تعداد اشتباهات به 30 مورد محدود می‌شود. با این حال، تفسیر و تحلیل نتایج این آزمون نیاز به دانش و تجربه گسترده در زمینه روانشناسی دارد.
 • زمان لازم برای تکمیل: در این آزمون محدودیت زمانی وجود ندارد، اما زمان صرف‌شده برای تمام کردن کارت‌ها را باید یادداشت کرد، زیرا ارزش تشخیصی مهمی دارد
 • کاربرد: آزمون دیداری حرکتی بندر گشتالت در زمانی که مراجع نوجوان و بزرگسال باشد، به عنوان تست روانی فرافکن برای سنجش ویژگی‌های شخصیتی و تشخیص آسیب مغزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

California Psychological Inventory™ (CPI™)
پرسشنامه روانی کالیفرنیا

 • نوع آزمون: خود گزارشی
 • تعداد سوالات: فرم بلند 480 سوال، فرم کوتاه 230 سوال
 • دامنه سنی: 12 الی 70 سال
 • روش اجرا: توسط متخصصین در اختیار فرد قرار می گیرد
 • نمره گذاری: صحیح و غلط
 • زمان لازم برای تکمیل: 20 الی 40 دقیقه
 • کاربرد: سنجش خصایص شخصیتی پایدار میان‌فردی. همچنین این پرسشنامه در سازمان‌ها برای شناسایی و پیشرفت کارکنان موفق و ایجاد سازمان‌های کارآمد مفید است.

Eysenck Personality Inventory (EPI)
پرسشنامه شخصیت آیزنک

 • نوع آزمون: خودگزارشی
 • تعداد سوالات: تست اولیه شامل 57 سوال و فرم تجدید نظر شده شامل 90 عبارت است.
 • دامنه سنی: 16 سال به بالا
 • روش اجرا: توسط متخصصین در اختیار فرد قرار می گیرد
 • نمره گذاری: بلی یا خیر
 • زمان لازم برای تکمیل: 10 تا 25 دقیقه
 • کاربرد: آزمون شخصیت شناسی آیزنک جهت سنجش برخی جنبه های شخصیت از جمله برونگرایی و درون گرایی و همچنین تشخیص برخی اختلال های شخصیت مانند روان پریشی، جامعه ستیزی، روان رنجور خویی و مقبولیت اجتماعی استفاده شده است.

Millon Clinical Multiaxial Inventory
پرسشنامه میلون 4

 • نوع آزمون: خودگزارشی
 • تعداد سوالات: 195
 • دامنه سنی: 18 سال به بالا
 • روش اجرا: توسط متخصصین در اختیار فرد قرار می گیرد
 • نمره گذاری: پاسخ بله و خیر
 • زمان لازم برای تکمیل: 30 دقیقه
 • کاربرد: پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون یا تست میلون (MCMI) آزمونی برای کمک به تشخیص و درمان اختلالات شخصیت و شناسایی آسیب های روانی است. از کاربردهای این آزمون می توان خودشناسی، شناسایی مسائل روانشناختی و کمک به دریافت درمان کارآمد را نام برد.

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها